وضعیت عملکرد مراکز رشد استان کرمان

مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
این مرکز با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان و فارغ التحصیلانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پیشتیبانی میکند.