ویژه نامه فرهنگی دهه فجر 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ویژه نامه فرهنگی و اجتماعی 1400 دانشگاه به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر به همت رئیس اداره فوق برنامه (مدیر مسئول ویژه نامه) سرکار خانم صدیقه رضوی و سایر همکاران در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منتشر گردید.

جهت مشاهده کلیک نمائید.