دانشگاه صنعتی سیرجان

WhatsApp Image 2022 06 19 at 12.18.03 AM - پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات سراسر کشور

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات سراسر کشور

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات سراسر کشور

طرح برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی

 

واحد تربیت بدنی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو