پایلوت شیرین سازی غشایی گاز

فناوری جداسازی غشایی گاز در اختیار چند شرکت‌ محدود در دنیا قرار دارد‌ و کشور ایران جزو معدود کشورهایی محسوب می شود که با تلاش محققان دانشگاه شریف تولید این محصول را محقق کرده است. در نخستین گام، شیرین سازی گاز سکوی ابوذر با استفاده از پایلوت شیرین سازی غشایی با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس طی آزمایش های متعدد میزان گاز هیدروژن سولفید از ppm۲۲۰۰۰ به زیر ppm ۲۰۰۰ کاهش یافت که میزانی بسیار خوب برای ورودی توربین است.