• صفحه نخست
  • اخبار
  • پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه صنعتی سیرجان

پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه صنعتی سیرجان

💥 پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه صنعتی سیرجان

🔶 معاونت محترم آموزشی و پژوهش دانشگاه خبر داد :

✍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حانیه عباسلو، اعلام نمودند:
دفتر شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موافقت قطعی خود را نسبت به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی پیوسته اعلام کردند.

✳️ سرکار خانم دکتر حانیه عباسلو بیان نمودند: “انرژی” مهمترین محور توسعه و فرصت پیشرفت کشور است. بر همین اساس، مطابق نیاز منطقه و ضرورت فعالیت های هدفمند آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه انرژی، خوشبختانه رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه صنعتی سیرجان بعنوان اولین دانشگاه دولتی در جنوب شرق کشور جهت پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۱ گشایش یافت.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان