پرتاب موفقیت آمیز ماهواره های نور ۲ و خیام

انجام شش پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، پرتاب موفق ماهواره های نور ۲ و خیام، توسعه همکاری های بین ‌المللی فضایی با کشورهای صاحب فناوری، آغاز ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور در چابهار، افتتاح نخستین مرکز کنترل و پایش ماهواره های سنجشی، آغاز عملیات طراحی و ساخت منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی، رونمایی از دو ماهواره جدید سنجشی و مخابراتی و …. از جمله مهمترین دستاوردهای متخصصان و دانشمندان صنعت فضایی کشور و دستگاه های مربوطه در بخش های گوناگون کشور بود که سال ۱۴۰۱ با راهبری سازمان فضایی ایران محقق شد.