پرداخت کمک هزینه پیاده روی اربعین حسینی

بسم ٱللّه ٱلرحمن ٱلرحیم

🔴#اطلاعیه_مهم🔴

کمک هزینه 5️⃣ میلیون ریالی
پیاده‌روی👣 اربعین حسینی🏴

🔴 آخرین مهلت تحویل مدارک یکشنبه ۱۰ مهر ماه🔴

پس از این تاریخ هیچ‌گونه وجه‌ی پرداخت نخواهد شد

🔰مدارک مورد نیاز

1️⃣اصل گذرنامه
2️⃣کپی کارت دانشجویی
3️⃣کپی از صفحه‌ی مشخصات گذرنامه
4️⃣کپی از صفحه‌ی ممهور به مهر ورود و خروج گذرنامه

مراجعه به
◀️ واحد خواهران دفتر نهاد رهبری واقع در ساختمان مسجد دانشگاه

با تشکر

•┈••✾•🏴🥀🏴•✾••┈•

✅نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سیرجان