دانشگاه صنعتی سیرجان

arbaein post - پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن اربعین

پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن اربعین

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی