کارآموزی تابستان 99 / اطلاعیه شماره 2

لازم است دانشجویان محترم که موافقت یک واحد صنعتی مرتبط با رشته خود را دریافت کرده اند، از نامه موافقت، که به مهر و امضاء واحد صنعتی رسیده است،   با تصویر مناسب اسکن گردد  و در قسمت فرم تاییدیه شروع به کار بارگذاری نمایند.تا معرفی نامه نهایی از طرف واحد ارتباط با صنعت با امضاء صادر گردد
براساس صورت جلسه آموزش دانشگاه در تاریخ 18 /3 /99 مقرر شد مهلت جستجو و کسب موافقت یک واحد صنعتی تا تاریخ31 / 3 / 99 تمدید شود. علاوه بر آن سقف واحد گذرانده جهت اخذ کارآموزی از 110 واحد به 100 واحد کاهش یابد تا دانشجویان بیشتری بتوانند جهت انجام کارآموزی اقدام کنند. برای دانشجویانی که تا پایان این مهلت موفق به کسب موافقت و جایابی در یک واحد صنعتی نشوند در ادامه تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.