دانشگاه صنعتی سیرجان

WhatsApp Image 2022 01 04 at 20.18.10 - کارگاه آموزشی= ارتباط موثر در کلاس ویژه اعضای محترم هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه

کارگاه آموزشی= ارتباط موثر در کلاس ویژه اعضای محترم هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه

 مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی= ارتباط موثر در کلاس 

ویژه اعضای محترم هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه

مدرس: دکتر حمدالله منظری توکلی (روانشناس تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه)

مکان : سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی

زمان : دوشنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ ازساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

 به شرکت کنندگان، از طرف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در

دانشگاه گواهی حضور در کارگاه صادر می گردد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان