• صفحه نخست
  • اخبار
  • کارگاه آموزشی رانندگی ایمن و اقدامات و کمک های اولیه بعد از تصادفات  ویژه کارکنان و دانشجویان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

کارگاه آموزشی رانندگی ایمن و اقدامات و کمک های اولیه بعد از تصادفات  ویژه کارکنان و دانشجویان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دفتر مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه، روز شنبه 6 اسفندماه 1401 کارگاه آموزشی رانندگی ایمن و اقدامات و کمک‌های اولیه بعد از تصادفات (سفرهای نوروزی) ویژه کارکنان و دانشجویان با تدریس خانم دکتر مهتاب حسینی کارشناس آسیب‌شناسی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال آمفی‌تئاتر ساختمان مکانیک دانشگاه برگزار شد. خانم عاطفه عتیقی مسئول دفتر مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی سیرجان، دراین‌ارتباط گفت: این کارگاه آموزشی بیشتر باهدف سلامت رانندگان و سرنشینان و اقدامات و کمک‌های اولیه بعد از تصادفات و کم کردن آسیب‌های ناشی از تصادفات نوروزی برگزار شد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

گزارش تصویری  را از دریچه دوربین روابط عمومی دانشگاه می بینیم