کارگاه مقاله نویسی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کارگاه مقاله نویسی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی  در روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1402 از ساعت 14 الی 16 در سالن آمفی تئاتر ساختمان آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تدریس دکتر علیرضا غنی زاده عضو هیئت علمی گروه آموزشی عمران دانشگاه برگزار می گردد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان