کاریابی و بهبود اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از مدیر پژوهش و فناوری، دکتر بهادر ابول پور، جهت کاریابی و بهبود اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه، در سایت رسمی دانشگاه، بخشی با عنوان کارا در نظر گرفته شده است که از طریق آن اطلاعیه های استخدامی متناسب با رشته های موجود در دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

دانشجویان و دانش آموختگان می بایست در ابتدا رزومه خود را در این بخش تکمیل و ارسال نمایند.

دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه درخواست ها را بررسی و پیگیر اشتغال آنان می گردد.

 

– آدرس سامانه کارا:

https://kara.sirjantech.ac.ir

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان