کتابچه کرونا ویروس

با توجه به شیوع ویروس کرونا سازمان بهداشت جهانی اقدام به انتشار کتابچه ای در خصوص ای بیماری مهلک کرده است که می توانید از پیوند زیر آن را دانلود نمایید.  

     روابط عمومی دانشگاه

دانلود