• صفحه نخست
  • اخبار
  • کسب بالاترین امتیاز TRL توسط دو واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان

کسب بالاترین امتیاز TRL توسط دو واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان

 

کسب بالاترین امتیاز TRL توسط دو واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان