کسب عنوان موفق ترین پایگاه بسیج دانشجویی در سطح سپاه ثارالله

پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان مفتخر به کسب عنوان موفق ترین پایگاه بسیج دانشجویی در سطح سپاه ثارالله (ع) در جشنواره مالک اشتر سپاه ثارالله(ع) گردید .دانشگاه صنعتی سیرجان این موفقیت را به پایگاه بسیج دانشجویی و کلیه دانشجویان دانشگاه تبریک عرض می نماید