دانشگاه صنعتی سیرجان

1420x6003 1366x600 - گزارش اختصاصی روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان با وزیر محترم علوم

گزارش اختصاصی روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان با وزیر محترم علوم

🌸تبریک هفته دولت به دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان

 

✳️ در نشست وزیر محترم علوم با روسای دانشگاهیان استان کرمان

 

✅ جمعه 4شهریور ماه 1401

 

🔺 ساختمان مرکزی دانشگاه شهید با هنر کرمان

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو