• صفحه نخست
  • اخبار
  • گزارش تفصیلی آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا به تفکیک دانشگاه‌های مختلف و همچنین حوزه موضوعی، توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اعلام شد.

گزارش تفصیلی آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا به تفکیک دانشگاه‌های مختلف و همچنین حوزه موضوعی، توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اعلام شد.

قرار گرفتن عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی سیرجان در فهرست پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر دنیا

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در گزارشی فهرست تفصیلی پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا به تفکیک دانشگاه‌های مختلف و همچنین حوزه موضوعی را اعلام کرد. این فهرست که توسط تعدادی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد با استفاده از داده‌های پایگاه اسکوپوس تهیه‌شده است در ایران به نام فهرست دانشگاه استنفورد شناخته می‌شود. هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استانداردشده برای ارزیابی تأثیر استنادی پژوهشگران در رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف است.

دکتر علیرضا نورمندی‌پور ادامه داد: تازه‌ترین به‌روزرسانی این پایگاه داده در آبان ماه 1401 منتشرشده است که دامنه پوشش داده‌ها از سال 1960 تا 2021 می‌باشد. این فهرست دربرگیرنده نویسندگان پر استناد بر اساس شاخص استنادی مرکب و جزو دو درصد پر استناد در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی می‌باشد. در آخرین نسخه این پایگاه داده با محاسبه استنادات فقط در سال 2021، تعداد 1942 پژوهشگر با وابستگی اصلی سازمانی جمهوری اسلامی ایران  از بین تعداد کل 200196 پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.

وی افزود، بر اساس این گزارش، دکتر محمدجواد محمودآبادی عضو هیئت‌علمی دانشکده مکانیک در حوزه موضوعی مهندسی در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفت.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان