یادواره شهید گمنام دانشگاه صنعتی سیرجان

🔺 امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر ازشهادت نیست. (مقام معظم رهبری)

✅ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با همکاری بسیج دانشجویی برگزار می کند:

🌷 یادواره شهید گمنام دانشگاه صنعتی سیرجان

🔹 همراه با روایتگری شهداء، اجرای گروه سرود و…

🔹 زمان: یکشنبه ۲۰اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت 10

🔹 مکان: ساختمان مرکزی، سالن اجتماعات دانشگاه

🔸 ناهار مهمان شهدا باشید

💠 از عموم همکاران دانشگاه دعوت بعمل می آید