• صفحه نخست
  • اخبار
  • ✅ برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1401 در دانشگاه صنعتی سیرجان

✅ برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1401 در دانشگاه صنعتی سیرجان

 

🖍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان،آزمون ورود به حرفه مهندسان در سال1401 در صبح روزهای چهارشنبه16 شهریورماه1401 و پنج شنبه 17 شهریورماه 1401 و جمعه 18شهریور ماه 1401 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه صنعتی سیرجان و همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان