⭕️ راهپیمایی ۲۲ بهمن 1402

⭕️ راهپیمایی ۲۲ بهمن

📍محل شروع مراسم: چهارراه رضوی

🕰 ساعت 09:30 صبح

◀️ به فضل الهی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن، شرکت گسترده و پرشوری خواهند داشت و با دفاع از انقلاب، وفاداری خود به امام خمینی را برجسته خواهند کرد.

❇️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان