• صفحه نخست
  • اخبار
  • 💢💢اطلاعیه قطعی سامانه های الکترونیکی دانشگاه به دلیل تعمیرات

💢💢اطلاعیه قطعی سامانه های الکترونیکی دانشگاه به دلیل تعمیرات

 

📌 بدینوسیله به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان می رساند کلیه سامانه های الکترونیکی دانشگاه به دلیل تعمیرات در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/24 از ساعت 09:30 تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان