• صفحه نخست
  • اخبار
  • 💢 امتحانات روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402 (ترم تابستان 1402 ) برگزار می گردد.

💢 امتحانات روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402 (ترم تابستان 1402 ) برگزار می گردد.

♻️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از مدیریت امور آموزشی دانشگاه، به اطلاع می رسانیم کلیه امتحانات روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402 (ترم تابستان 1402) این دانشگاه مطابق با برنامه اعلامی برگزار می گردد. 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان