دانشگاه صنعتی سیرجان

IMG 9849 1366x768 - 💢 سه آزمون همزمان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.

💢 سه آزمون همزمان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.

💢 سه آزمون همزمان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.

🔹 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، همزمان با سراسر کشور، آزمون‌های کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای ،کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و وکالت قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ در نوبت صبح روز جمعه 3 شهریور ماه 1402 در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو