💢 نکات مهم درخصوص امتحانات میان ترم هماهنگ

 

 

✅ دانشجویان گرامی؛ لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

 

🔺 ساعت امتحانی تمام امتحانات میان ترم هماهنگ 11:30 و محل برگزاری سالن امتحانات می باشد.

 

🔺 توجه داشته باشید قبل از ورود به سالن  امتحانات شماره صندلی خود را دریافت نمایید.. جهت استعلام شماره صندلی به سایت دانشگاه قسمت مدیریت آموزشی مراجعه فرمایید

 

🔺 به همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه وسایل الکترونیکی سر جلسه امتحان حتی به صورت خاموش ممنوع می باشد.

 

 

💠 مدیریت آموزشی دانشگاه