🔸سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی:

🔸سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی:

⬅️ باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم. آن‌کس که باید ببیند، می‌بیند.

🔸سیزدهم دی‌؛ روز جهانی مقاومت و سال‌روز شهادت سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گرامی باد.

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان