🔸شانزدهم دی؛ روز شهدای دانشجو نام‌گذاری شده است.

⬅️ سال‌روز شکل‌گیری حماسه خونین هویزه به دست دانشجویان پیرو خط رهبری و به فرماندهی دانشجوی شهید، سیدحسین علم‌الهدی است.

⬅️ این دانشجویان رزمنده در سال 1359، عملیاتی را در هویزه و سوسنگرد آغاز کردند و پیروزی‌های مهمی به دست آوردند.

⬅️ نیروهای اسلام در حالی که تجهیزات نظامی در اختیار نداشتند، تا آخرین قطره خون به دفاع از سرزمین ایران اسلامی پرداختند، مظلومانه به شهادت رسیدند و حماسه هویزه را آفریدند.

⬅️ به پاس تجلیل از رشادت‌های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به ویژه شهید علم‌الهدی، شانزدهم دی، روز

«شهدای دانشجو» نام گرفت.

💠 روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان