🔸هم‌زمان با هفته پژوهش و فناوری و روز دانشجو برگزار شد :

بازدید علمی دانشجویی از محیط‌های صنعتی شهرستان سیرجان

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتی سیرجان، در راستای ترویج ارتباط صنعت با دانشگاه و بازدیدهای علمی دانشجویی از محیط‌های صنعتی، به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجو، صبح روز چهارشنبه 22 آذرماه 1402، به همت انجمن علمی دانشجویی مکانیک و انرژی دانشگاه و همکاری معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، بازدید علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان از نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت گهر انرژی سیرجان به مدت یک روز برگزار شد.

بر این اساس دانشجویان با تجهیزات و واحدهای مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت گهر انرژی سیرجان آشنا شدند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان