🔸🔸 جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

🔸 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار می کند:

 

❇️ جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

❇️ از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه دعوت به عمل می آید

 

⏰ دوشنبه 6 آذر ماه 1402 ساعت : 14 الی 16

 

🔸 آمفی تئاتر ساختمان آموزشی و پژوهشی

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه