🔸 روزشمار انتخاباتی

🔸 روزشمار انتخاباتی
#انتخابات

⬅️ 3 روز مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

🔹مقام معظم رهبری: توصیه‌ی من این است که هر چه بیشتر شرکت کنند، هر چه زودتر پای صندوق‌ها بیایند، معتقدم کار نیک را بایستی در اوّل وقتِ آن انجام داد؛ به تأخیر نباید انداخت.

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان