• صفحه نخست
  • اخبار
  • 🕌 آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

🕌 آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

🕌 آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

👩‍❤️‍👨 ویژه دانشجویان متاهل با تاریخ عقد از 1 فروردین ماه 1401 الی 30 مهرماه 1402

📌شرط ثبت نام:
دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام)

⏳مهلت ثبت نام:
8 تا 30 آبان ماه 1402

📆 تاریخ سفر:
7 آذرماه لغایت 22 اسفندماه 1402و به انتخاب زوجین

🖌جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
http://ezdevaj.nahad.ir

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان