• صفحه نخست
  • اخبار
  • تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 1400ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 1400ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 1400ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند بیست و نهمین و سی امین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری1400

ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی) تا تاریخ 1400/10/15 تمدید گردید

 دانشجویان می توانند  در صورت نیاز با تلفن 03441522033 سرکار خانم مرادپور  تماس بگیرند.

امور دانشجویی دانشگاه