• صفحه نخست
  • اخبار
  • ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹  پرسشنامۀ دانشجویان 

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹  پرسشنامۀ دانشجویان 

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹ 

پرسشنامۀ دانشجویان

دانشجوی عزیز

سلام

با توجه به همه گیری بیماری کووید19 طی بیست ماه گذشته و ضرورت استمرار آموزش در کشور، تجربۀ جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور شکل گرفته است. استفاده از نتایج این تجربه می تواند باعث بهبود روش های آموزش در دانشگاه ها و ارتقای برنامه ریزی در وزارت علوم شود. این پرسش نامه با هدف گردآوری اطلاعاتی دربارۀ این تجربه ها تنظیم شده است.

ضمن آرزوی تندرستی برای شما آینده سازان میهن اسلامی مان، خواهشمندیم با پاسخ دقیق به پرسش های زیر، خود را در ارزیابی علمی این تجربۀ ملی شریک سازید؛ چراکه نتایج این پرسش نامه در ارائۀ تصویری دقیق از این پدیده بسیار اثرگذارخواهد بود. تجربۀ ما نشان می دهد پاسخ به این پرسش نامه حدود 20 دقیقه زمان نیاز دارد، به همین دلیل از اینکه وقت و تجربۀ خود را در اختیار نظام سیاستگذاری علمی کشور قرار می دهید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

لطفاً پس از تکمیل پرسش نامه، از «ثبت» فرم مطمئن شوید. چنانچه فرم به درستی تکمیل و ثبت شده باشد، پس از ثبت، پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن آن دریافت خواهید کرد.
خواهشمند است براساس زیرنظام دانشگاه/ مؤسسه محل تحصیل خود، فرم پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنید.

لینک ثبت نام https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095

 

    دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین­ کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان