قابل‌توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی سیرجان

بسمه تعالی

قابل‌توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی سیرجان

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، آن دسته از دانشجویان کارشناسی 1400 و ماقبل که متقاضی مهمان و انتقال به سایر دانشگاه‌ها می‌باشند، فرصت دارند از تاریخ 1401/03/18 لغایت 1401/04/20 با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس
ir.saorg.portal نسبت به ثبت درخواست و دریافت کد ره‌گیری برای مشاهده نتیجه بررسی درخواست خود، در زمان مقرر از
طریق همان سایت اقدام نمایند. بدیهی است به درخواست‌های خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مواردی که دانشجویان بایستی به آن توجه نمایند:

1-دانشجویانی که در سال گذشته حکم میهمانی و یا حکم مشروط داشته‌اند چنانچه شرط لازم را اخذ و حکم آنان به اتمام رسیده
باشد لازم است در سامانه ثبت‌نام و حتماً شرایط و وضعیت تحصیلی خود را درج نمایند.
2-دانشجویان دارای حکم میهمانی دائم در سنوات گذشته و دانشجویان دارای پذیرش با سوابق تحصیلی، مجاز به ثبت درخواست
در سامانه نمی‌باشند.

رسیدگی به تقاضای دانشجویان به ترتیب اولویت انجام می‌پذیرد.
· فرزند اناث شهید
· فرزند ذکور شهید
· جانباز 50درصد و بالاتر و آزاده
· همسر شهید
· جانباز 25 درصد الی 49 درصد
· همسر جانباز 50 درصد و بالاتر و آزاده
· فرزند اناث جانباز 50 درصد و بالاتر و آزاده
· فرزند ذکور جانباز50 درصد و بالاتر و آزاده
همسر جانباز 25 درصد الی 49 درصد
( فرزند اناث جانباز 25 درصد الی 49درصد
· فرزند ذکور جانباز 25 درصد الی 49درصد

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان