تاریخچه مهندسی شیمی

اولین درس در زمینه مهندسی شیمی نخستین بار توسط پروفسور «نورتون» در سال ۱۸۸۱ در دانشگاه MIT و در دانشکده مکانیک تدریس شد؛ نورتون شیمی

ادامه مطلب »