آزمایشگاه هیدرولیک

شرح درس: آزمایشگاه هیدرولیک درس یک واحدی الزامی تخصصی است. بررسی خواص فیزیکی سیالات و از جمله آب، قانونهای حاکم بر آنها در حالت سکون

ادامه مطلب »

چارت های درسی دانشکده عمران

نام دریافت فایل چارت درسی پیشنهادی برای دانشجویان مهندسی عمران (کارشناسی، ورودی ۱۴۰۱ به بعد) دریافت جدول دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران (ورودی های

ادامه مطلب »