آیین نامه ها

آیین نامه های حوزه پژوهش و امور فناوری دسته بندی نام فایل دریافت فایل استخدام اعضای هیات علمی – تبدیل وضعیت – ارتقاء شیوه نامه

ادامه مطلب »

مجلات معتبر و نمایه ها

عنوان دریافت فهرست و نتایج ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مهر ۱۴۰۲ دریافت نشریات معتبر وزارت علوم ۱۳۹۵ دریافت نشریات معتبر وزارت علوم ۹۵ دریافت

ادامه مطلب »