مراحل پذیرش در مرکز رشد

ارسال درخواست: معرفی ایده محوری و محصول نهایی، معرفی اعضای تیم، مشخصات شرکت بررسی درخواست: بررسی تطابق با آیین نامه پذیرش ارسال طرح کسب و

ادامه مطلب »

ثبت نام در مرکز رشد

سامانه ثبت ایده فناورانه: AUTO.KERMANSTP.IR از قسمت پذیرش در پارک علم و فناوری، در قسمت تکمیل فرم ها مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان

ادامه مطلب »

واحدهای مرکز رشد

مسئول واحد نام واحد نام محصول تولیدی حانیه عباسلو ماندگار دانش سمنگان استخراج اسانس از گیاهان بومی و ضایعات کشاورزی به روش تقطیر مهدی آخوندی

ادامه مطلب »