شورای مدیریت سبز

عنوان توضیح دریافت فایل دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه دریافت دستورالعمل اجرایی بند ز ماده ۳۸ دریافت دکتر یاسر تقی پور لاهیجانی (رییس شورا) معاون پشتیبانی

ادامه مطلب »

مدیریت امور مالی

سحر خلیلی مدیر امورمالی دانشگاه صنعتی سیرجان لیسانس حسابداری ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۸ کارکنان مدیریت امور مالی، انبار و اموال سمیه حبیبی کارشناس حقوق و دستمزد تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۷

ادامه مطلب »

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

علی ایران نژاد پاریزی لیسانس مدیریت دولتی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۵ کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی مریم صفاری

ادامه مطلب »

اداره امور عمومی و تدارکات

کارشناس اداره امور عمومی و تدارکات محمد کورکی نجات تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۰ کارپرداز جواد خواجویی – میثم کاظمی تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۱ انباردار فاطمه طلابیگی تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۸

ادامه مطلب »