به مناسبت هفته سلامت، مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه برگزار می‌کند:

🌿🍏🌿•✾••┈┈به مناسبت هفته سلامت┈┈••✾•🌿🍏🌿 💢 مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه برگزار می‌کند: ⬅️ به مناسبت هفته سلامت در روزهای شنبه مورخ 1403/02/08و یکشنبه

ادامه مطلب »

برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهها جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (به صورت الکترونیکی)

📚 برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهها جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (به صورت الکترونیکی) ⏰ زمان ثبت نام نامزدها: 20 الی

ادامه مطلب »