تماس با ما

برای ارتباط با دانشگاه صنعتی سیرجان می توانید از فرم تماس زیر استفاده کنید:

 

نشانی: سیرجان – کیلومتر ۱ جاده بافت – دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن سخنگو: 03441522000      تلفن اپراتور:03441522030         کد پستی: 7813733385

 

دفترچه تلفن