آیین نامه آموزشی

نامدریافت فایل
دستور العمل شرایط راهنمایی و تعیین ظرفیت اعضای هیات علمی جهت راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی- مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۲۹دریافت
جدول مربوط به دستور العمل شرایط راهنمایی و تعیین ظرفیت اعضای هیات علمی جهت راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی- مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۲۹دریافت
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲
دریافت
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی ۹۷ به بعد)دریافت
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴ و پس از آندریافت
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال های تحصیلی ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳دریافت
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (قبل از ۱۳۹۱)دریافت
آیین نامه حمایت از طرح دانشجویان دوره کارشناسی ارشددریافت
دستورالعمل هدایت پایان نامه ها (قدیمی)دریافت
آیین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
دریافت
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
دریافت
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتازدریافت
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویاندریافت
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلیدریافت
مشروطی ترم آخر تحصیلات تکمیلیدریافت