انتصاب آقای دکتر تقی‎پور‎لاهیجانی به سرپرستی معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر یاسر تقی‎پور لاهیجانی به سمت سرپرستی اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی دانشگاه منصوب شد.

در متن این حکم آمده است “نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه منصوب می شوید. امید است با استعانت از پرورد گار متعال و تحت توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم (عج) و مدنظر قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد وتأمین اهداف و ارتقای توانمندیهای دانشگاه و انجام مسئولیتهای محوله بویژه در حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه موفق و مؤید باشید.”