اهداف و ضررورت وجود مرکز رشد

با توجه به نقش شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی و توسعه فناوری و همچنین جایگاه علم و دانش در اسناد توسعه همچون برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز اقتصاد ایران (۱۴۰۴ – ۱۳۸۴) و نقشه جامع علمی کشور، توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیر ساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری و دستیابی به چرخه عمر فناوری بهینه در دوران شروع فعالیت و رسوخ در بازار می باشد که یکی از مهمترین این زیر ساخت ها، مراکز رشد می باشد. در این راستا تأسیس مرکز رشد در شهرستان سیرجان  می تواند در تسریع این روند مثمر ثمر واقع شود.

  • کمک به یافتن راهکارهایی جدید برای کاستن شکاف فناوری موجود بین کشورمان با کشورهای پیشرفته
  • از آن جایی که اغلب شرکت های نوپا در زمینه های فناوری توسط فارغ التحصیلان دانشگاه و نخبگان تاسیس می شوند به منظور آموزش مهارت های ورود به بازارکار و کارآفرینی به فارغ التحصیلان، مرکز رشد شهرستان سیرجان با همکاری ادارات و سازمان های مربوطه و با هدف تعامل فرایندهای کارگاهی و آزمایشگاهی و آموزش مهارت های تخصصی و تسریع و تسهیل در شکل گیری هسته های فناور و شرکت های جدید و نو پا  فعالیت خواهد کرد.
  • در دوره رشد مقدماتی گروه های علاقمند به تأسیس شرکت می توانند در قالب هسته با استفاده از خدمات و پشتیبانی مرکز رشد، فعالیت های اولیه خود را جهت ورود به بازار تجارت و تاسیس شرکت، ساماندهی نمایند.
  • بسترسازی جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی
  • ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  • کمک به رونق اقتصادی محلی مبنی بر فناوری و دانش
  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فعال در زمینه های فناوری
  • بستر سازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه فناوری
  • فعالیت در حوزه ­های  معدن، کشاورزی، فلزی، مکانیک، الکترونیک، خودرو و راه و شهر سازی