مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت

دکتر مرجان سالاری

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۰

m.salari@sirjantech.ac.ir

شرح وظایف:

چارت درسی
نامدریافت فایل
سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیکدریافت
سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی عمراندریافت
سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتردریافت
کارشناسان

مریم محمودیان

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۸

پیوندهای مرتبط

آرشیو اخبار

مشاهده همه