مقررارت ویژه آموزشی نیمسال دوم 99-98

“به نام خدا
با توجه به تاکید ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا برای پیشگیری از شیوع بیماری Covid-19 از پذیرش هرگونه مراجعه حضوری دانشجو و ارباب رجوع از تاریخ 1399/01/16 تا اطلاع بعدی معذوریم. خواهشمند است به هیچ عنوان به اداره آموزش و پژوهش دانشگاه مراجعه نفرمایید و برای پیگیری امور آموزشی و پژوهشی خود با توجه به برنامه حضور کارمندان در دانشگاه با آن ها تماس حاصل فرمایید.
شروع کلاس ها به صورت الکترونیکی از تاریخ 1399/01/16 می باشد و مقررات آموزشی نیمسال دوم 99-98 در سایت اعلام گردیده است.”