اطلاعیه ها
از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم؟ پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
بیمار شده‌ام؛ مسئولیت اجتماعی من چیست؟ پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
جلسه ستاد سلامت وزارت علوم برگزار شد چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
برنامه مشاوره تلفنی دانشگاه چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
برنامه حضور کارمندان چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
مهمترین خبرها
رویدادها

در تماس‌های تلفنی جداگانه و باهدف تجلیل از چهره‌های شاخص آموزش عالی؛

در تماس‌های تلفنی جداگانه و باهدف تجلیل از چهره‌های شاخص آموزش عالی؛
پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

باهدف تجلیل از چهره‌های شاخص آموزش عالی صورت گرفت؛

باهدف تجلیل از چهره‌های شاخص آموزش عالی صورت گرفت؛
پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم؟

از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم؟
پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

بیمار شده‌ام؛ مسئولیت اجتماعی من چیست؟

بیمار شده‌ام؛ مسئولیت اجتماعی من چیست؟
پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

مهمترین خبرها
رویدادها