مهمترین خبرها
رویدادها

اطلاعیه پیش ثبت نام سراهای دانشجویی

اطلاعیه خیلی مهم / سراهای دانشجویی
چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال اول سال 99-1398 (981)

آموزش دانشگاه اعلام کرد
چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۸

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان از شرکت فرآورده های روغنی فریکو

فریکو در ردیف صنایع همکار با دانشگاه صنعتی سیرجان
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری
شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۸

مهمترین خبرها
رویدادها