اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو

تقویم آموزشی | ترم بهمن 99

دانلود PDF
13 و 14 و 15 بهمن انتخاب واحد
18 بهمن شروع کلاس ها
19 و 20 بهمن حذف و اضافه
21 بهمن انتخاب واحد با تاخیر
21 فروردین م.ت. محاسبات عددی
25 فروردین م.ت. فیزیک 2
28 فروردین م.ت. ریاضی مهندسی
1 اردیبهشت م.ت. معادلات
4 اردیبهشت م.ت. فیزیک 1
8 اردیبهشت م.ت. ریاضی 2 و آمار
11 اردیبهشت م.ت. ریاضی 1
15 اردیبهشت م.ت. مبانی کامپیوتر
18 اردیبهشت م.ت. ریاضی گسسته
21 تا 31 اردیبهشت حذف اضطراری
8 خرداد شروع ارزشیابی اساتید
20 خرداد پایان کلاس ها
21 خرداد پایان ارزشیابی اساتید
22 خرداد شروع امتحانات
6 تیر پایان امتحانات
0
دانشجو
0
عضو هیئت علمی
0
دانشکده
0 متر
فضای رفاهی
0 متر
فضای آموزشی
0 متر
فضای فرهنگی
0 متر
فضای اداری
0
کارمند