نوزدهمین کنفرانس
سیستم های هوشمند ایران

مهلت ارسال آثار (۳۰ مرداد ۱۴۰۳)

دانشکده ها

انتشارات

مشاهده همه

پذیرش دانشجو

تحصیل در دانشگاه

آزمایشگاه مرجع

پردیس فناوری