فرم ها (تحصیلات تکمیلی)

عنواندریافت فایل
فرم سنوات ترم ۵ کارشناسی ارشددریافت
فرم شماره ۱ – تعیین استاد راهنمادریافت
فرم شماره ۲ – طرح پیشنهادی پایان نامه جدید (پروپوزال)- تصویب ۱۴۰۱/۱۰/۰۵دریافت
فرم شماره ۳ – معرفی استاد راهنما یا استاد مشاور خارج از دانشکدهدریافت
فرم شماره ۴ – معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکدهدریافت
فرم شماره ۵ – درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاهدریافت
فرم شماره ۶ – صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروهدریافت
فرم شماره ۷ – درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوریدریافت
فرم شماره ۸ – درخواست داوری پایان نامهدریافت
فرم شماره ۹ – دعوت نامه نماینده تحصیلات تکمیلیدریافت
فرم شماره ۱۰ – دعوت استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده جهت حضور در جلسه دفاعدریافت
فرم شماره ۱۱ – ارزیابیدریافت
فرم شماره ۱۲ – کفایت پایان نامهدریافت
فرم شماره ۱۳ – مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاعدریافت
فرم شماره ۱۴ – تحویل پایان نامهدریافت
فرم شماره ۱۵ – بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه جهت مطابقت با مفاد راهنمای تدوین پایان‌نامهدریافت
فرم شماره ۱۶ – اطلاعیه شرکت در جلسه دفاع (محل نصب: ۱- تابلو اساتید راهنما ۲- تابلو تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳- تابلو سالن دفاع)دریافت
فرم شماره ۱۷ – تولیدات علمیدریافت
فرم شماره 18- درخواست تغییر عنوان پایان نامه قبل از جلسه دفاعدریافت
فرم درخواست مواد، وسایل و خدماتدریافت
فرم درخواست تجهیزات آزمایشگاهیدریافت